top of page

PRIVACYVERKLARING  

Dit is de privacyverklaring van Mirayoga, gevestigd te Vasseurdreef 56, 4715 EJ te Rucphen 

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 

 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij treffen om de verwerking rechtmatig en transparant te laten plaatsvinden, conform de eisen van de AVG. Mirayoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:  

Vasseurdreef 56, 4715 EJ, Rucphen. 06-33717465

Mira Schild, info@mirayoga.nl

Artikel 1 - SSL  

Alle gegevens die verstuurd worden via mirayoga.nl worden verstuurd via een beveiligde SSL verbinding.  

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens die wij verwerken  

Mirayoga verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

-  Voor- en achternaam - Telefoonnummer 

-  IBAN 

-  E-mailadres  

-  Geboortedatum 

-  Eventueel meldingen over gezondheid die zelf worden doorgegeven.  

 

Artikel 3 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Mirayoga verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

•       Om een definitieve boeking te doen of een plek te reserveren voor een retreat een les of cursus;  

•       Het afhandelen van een betaling;  

•       te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of relevante informatie over toekomstige workshops, lessen en retreats te mailen/communiceren;  

•       Verbetering van onze dienstverlening. 

 

Artikel 4 - Geautomatiseerde besluitvorming  

Mirayoga neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar Mirayoga tussen zit.  

 

Artikel 5 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Mirayoga bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.  

Artikel 6 - Delen van persoonsgegevens met derden  

Mirayoga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 7 - Gebruik van foto’s en video’s  

Wij kunnen foto’s en video’s van bezoekers en/of deelnemers aan ons retreat op onze Facebook pagina plaatsen, tenzij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen is. 

Artikel 8 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Ook kan een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ingetrokken worden.  

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens waarvoor Mirayoga beschikt, te ontvangen. Een bezwaar  op de verwerking van persoonsgegevens, verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van toestemming kun je sturen naar info@mirayoga.nl. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek. 

Artikel 10 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Mirayoga neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wijziging privacyverklaring  

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Raadpleeg daarom deze privacyverklaring regelmatig.  

 

Versie 14/9/20  

bottom of page