top of page

KOSTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

KOSTEN EN BETALING

ONLINE ZOOM LESSEN

  • Losse les € 6,50

  • Maand unlimited € 32,-

  • 8xpas 3 maanden geldig € 44,-

  • VIP per maand € 29,-

  • VIP&maand unlimited € 39,50 

LESSEN BIJ MIRA IN RUCPHEN

  • Per les € 10,- 

Betaling van abonnementen per bank voor de eerste van de maand op bankrekeningnummer NL65 INGB 0700 9166 79 tnv MJG Schild. Onder vermelding van uw voor- en achternaam. 

Bij boeking per whatsapp voor een losse zoom les ontvangt u per whatsapp een betaalverzoek wat 2 uur voor deelname betaald moet zijn. U ontvangt daarna de log in voor de online zoom les. 

Opzegging kan schriftelijk of per e-mail en hierbij geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. 

Meer informatie of aanmelden: WhatsApp of bel, zodat je zeker weet dat er plek is 06-33717465 of mail info@mirayoga.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN MIRAYOGA

1.Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures vooraf aan de les door te geven aan Mirayoga. Mirayoga is zonder deze kennis niet in staat om de deelnemer op goede wijze te begeleiden. 

2.Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. 

3.Een zwangerschap of bevalling (3 maanden) dient te worden gemeld aan Mirayoga. 

4. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De zorgvuldig gegeven lessen zijn fysiek van aard. De deelnemer is zelf verantwoordelijk. Neem bij twijfel contact op met uw arts. 

5. Mirayoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer. 

6. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Mirayoga het recht deelname aan een les van de aangemelde deelnemer te weigeren. 

7. Voor gemiste lessen als gevolg van ziekte, vakantie of andere redenen vindt er geen lesgeldrestitutie plaats. 

8. Mirayoga behoudt het recht om een les te laten vervallen of naar een andere tijd of dag te zetten. 

9. Lesgeldverhoging zal aan u schriftelijk/per mail bekend worden gemaakt 6 weken voordat de wijziging ingaat, zodat u tijdig kunt opzeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, als u niet akkoord gaat met de verhoging. 

10. Tijdens een langere sluiting (2 weken of langer) vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van het abonnement worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven. Mirayoga zal altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, of videolessen te plaatsen zonder dat Mirayoga daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld. 

11. Overzicht van de persoonsgegevens die Mirayoga verwerkt: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - IBAN - E-mailadres - Geboortedatum - Eventueel meldingen over gezondheid die door uzelf worden doorgegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Mirayoga verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Om een definitieve boeking te doen of een plek te reserveren voor een retreat; • Het afhandelen van een betaling; • te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of relevante informatie over toekomstige workshops, lessen en retreats te mailen/communiceren; • Verbetering van de dienstverlening. 

12. Indien u wilt stoppen met de yogalessen dient u dit per email te berichten i.v.m. de administratie en geldt een opzegtermijn van een kalendermaand tot eind van de volgende maand

bottom of page